Zgłaszanie naruszenia

Administrator szanuje prawo polskie i międzynarodowe, dlatego będzie reagował najszybciej jak to możliwe na wszelkie wiarygodne zgłoszenia dotyczące wszelkich naruszeń prawa w Portalu. Żadne przypadki naruszeń prawa nie będą tolerowane. Każdy użytkownik Portalu zakładając na nim Konto, jest informowany o tych zasadach i akceptuje je, zgadzając się na przestrzeganie Regulaminu. 

Jeśli mimo to zauważą Państwo iż jakiś Komentarz/Post lub Materiały na Portalu naruszają w jakikolwiek sposób prawo, prosimy o zgłoszenie nam tego faktu. Wszystkie zgłoszenia prosimy kierować na adres: admin@filmox.org. 

 

Komentarz/Post lub Materiały, które naruszają prawo, zostaną usunięte przez Administratora niezwłocznie po weryfikacji wiarygodności zgłoszenia. 

Zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zmianami), Administrator, który po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia, usunął Komentarz/Post lub Materiał naruszający prawo, zostaje zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności prawnej a jedyną osobą pociągniętą do odpowiedzialności może być Użytkownik, który zamieścił Komentarz/Post lub Materiał.

Użytkownicy, którzy naruszyli Państwa prawa otrzymają surowe upomnienia, natomiast w przypadku większej skali naruszeń, w szczególności, gdy naruszenia dotyczą osoby zgłaszającej, ich konta zostaną zablokowane. 

Bezzasadne zgłoszenia będą odrzucane a Użytkownicy dokonujący takich zgłoszeń zostaną surowo upomniani. W razie powtarzających się fałszywych zgłoszeń, ich konta zostaną zablokowane. Wybierz czego dotyczy zgłaszane naruszenie:

Naruszenie prawa autorskiego
Avatar (obrazek Profilu) zawiera treści sprzeczne z regulaminem
Pornografia – narzucanie treści osobie tego sobie nie życzącej
Pornografia nielegalna – dziecięca, ze zwierzętami, etc.
Przemoc, agresja, treści nieodpowiednie dla dzieci
Naruszenie dóbr osobistych (np. poprzez pomówienie na forum)
Naruszenie prywatności (ustawa o ochronie danych osobowych)
Naruszenie „netykiety" (np. wulgarne słownictwo)
Nieautoryzowany dostęp / Kradzież tożsamości
Inne naruszenie